Monday, 22 Jul 2019

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

Sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Nganhang24.vn bạn phải chấp nhận và đồng ý với các rằng buộc điều kiện điều khoản mà do ngân hàng 24 chấm vn quyết định. Cụ thể như dưới đây

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của nganhang24.vn hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng  ngay lập tức.

2. Truy cập Nganhang24.vn

Nganhang24.vn bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà Nganhang24.vn cung cấp vào bất cứ lúc nào, do vậy chúng tôi không cần phải báo trước. Bạn cần phải yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

Bạn nên đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Nganhang24.vn thông qua Website Nganhang24.vn được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của Nganhang24.vn, các thông tin bạn cung cấp cho Nganhang24.vn là chính xác, đầy đủ và cập nhật.

Chúng tôi không tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác nếu như bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của Nganhang24.vn.

Nếu bạn phát hiện user và pass của bạn bị truy cấp trái phép bạn có quyền uy cầu hủy truy cập và khôi phục ngay lập tức.  Nganhang24.vn có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi Nganhang24.vn, bất cứ lúc nào theo quyết định của Nganhang24.vn mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của Nganhang24.vn cho cá nhân, các tổ chức tài chính, ngân hàng. Do vậy Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website Nganhang24.vn.

4. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu nganhang24.vn vào các mục đích mà không có sự cho phép của chúng tôi. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên Nganhang24.vn không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với Nganhang24.vn.

5. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Nganhang24.vn cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Nganhang24.vn cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Đóng góp của thành viên

Ngân hàng 24h cho phép đóng góp các tất cả các thành viên, chuyên gia mong muốn được kết nối và chia sẻ. Tất cả các kết nối chia sẻ của bạn được chúng tôi tôn trọng và sẽ điều chỉnh sau cho đúng với thuần phong mỹ tục của Nganhang24.vn

7. Giám sát và thi hành

Nganhang24.vn có quyền sửa đổi loại bỏ bất kỳ đóng góp nào của thành viên không đúng với yêu cầu mà Nganhang24.vn mang lại. chúng tôi có thể chấm dứt ngay lập tức nếu như thành viên cố chấp không tuân thủ các điều kiện và điều khoản của Nganhang24.vn áp dụng.

8. Vi phạm bản quyền

Nganhang24.vn rất coi trọng nội dung quản quyền, rất nhiều thông tin data dữ liệu chúng tôi lấy từ phía ngân hàng một cách chính xác nhất. Nếu bạn cảm thấy các thông tin vi phạm bản quyền bạn có thể yêu cầu Nganhang24.vn qua hòm thư điện tử, chúng tôi sẽ đính chính hoặc gỡ bỏ ngay lập tức.

9. Từ chối các bảo đảm

Nganhang24.vn không thể đảm bảo các tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

10. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong mọi trường hợp Nganhang24.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ cá nhân tổ chức tài chính hay ngân hàng nào bên thứ ba liên quan.

Mọi thông tin thắc bạn vui lòng liên hệ tại đây

Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đọc!

Giới thiệu Gói vay online chỉ cần CMND

Vay-tien-nhanh-online-bang-cmnd

Đăng ký hồ sơ chưa đến 1 phút