Monday, 27 Jan 2020
Đầu tư

Vòng quay vốn lưu động là gì? Công thức và cách tính như thế nào?

Trong kinh doanh sản xuất vòng quay vốn lưu động nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc kinh doanh. Vòng quay vốn lưu động là gì? Công thức và cách tính như thế nào? hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này.

Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động thuật  ngữ này còn có tên gọi khác là tài sản lưu động nó chính là tài sản ngắn hạn bao gồm tiền lương, tiền đầu tư, những mặt hàng tồn kho và một số vốn ngắn hạn khác. Vốn lưu động nó được xem là thước đo tiền mặt và sản lương hiện có nó phục vụ cho hoạt động kinh doanh của các công ty.

Cùng với tiền và một số tài sản cố định như nhà máy, thiết bị chúng cũng là một phần nằm trong vốn lưu động. Trong việc kinh doanh vốn lưu động chúng vô cùng cần thiết không chỉ là một phần trong việc thúc đẩy kinh doanh của các doanh nghiệp nó còn nắm giữ nhiều chi phí phát sinh khác, nếu như một doanh nghiệp không có vốn lưu động thì ảnh hưởng rất nhiều đến việc kinh doanh.

Vốn lưu động càng nhiều thì doanh nghiệp đó có khả năng sản xuất để sinh lợi nhuận rất cao. 
Vòng quay vốn lưu động là gì? Công thức và cách tính như thế nào?
3.5 (70%) 8 vote[s]

Bằng cách tính vốn lưu động chúng ta có thể xác định được doanh nghiệp đó có khả năng đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp hay không, nó là thước đó hữu ích trong việc đánh giá và sử dụng nguồn lực của công ty một cách hiệu quả nhất.

Xem thêm: Ngân hàng nào hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập vốn

Vòng quay vốn lưu động là gì

Vòng quay vốn lưu động là số ngày hoàn thành chu kì kinh doanh của một doanh nghiệp, chỉ số vòng quay vốn lưu động đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả trong kinh doanh. Đối với chỉ số vòng quay vốn lưu động càng lớn thì càng tốt nó là con số chứng tỏ doanh nghiệp đang sử dụng vốn lưu động tốt.

Trong trường hợp chỉ số vòng quay vốn lưu động của doanh nghiệp nằm ở mức thấp thì khả năng chuyển hóa vốn và lưu thông hàng hóa chậm sẽ kéo theo hàng loạt sự yếu kém trong hiệu quả kinh doanh.

vong-quay-von-luu-dong-la-gi-cong-thuc-va-cach-tinh
Vòng quay vốn lưu động là gì, công thức và cách tính

Thông thường đối với vòng quay vốn lưu động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh sẽ cao hơn so với vòng quay vốn lưu động trong lĩnh vực sản xuất. Chỉ số vòng quay vốn lưu động mỗi doanh nghiệp sẽ khác nhau.

Ý nghĩa vòng quay vốn lưu động

Vòng quay vốn lưu động là tiêu chí đánh giá hoạt động sản xuất và kinh doanh của một công ty, doanh nghiệp

  • Vòng quay vốn lưu động càng lớn thì chứng tỏ công ty  kinh doanh đem  lợi nhuận, thu hồi vốn nhanh, hàng  tồn kho hạn chế. Việc sản xuất kinh doanh cần đẩy mạnh theo chiều hướng tốt.
  • Vòng quay vốn lưu động thấp chứng tỏ công ty đang đối mặt với vấn đề hàng tồn kho, thiếu tiền mặt, việc kinh doanh không đem lạ lợi nhuận, khả năng thu hồi vốn chậm. Từ đó công ty/doanh nghiệp cần  thiết lập lại các kế hoạch, chiến lược kinh doanh của mình.

Công thức và cách tính vòng quay vốn lưu động

Với cách tính vốn lưu động chúng ta có thể xác định được doanh nghiệp đó có đáp ứng được nghĩa vụ ngắn hạn của nó hay không.

Công thức tính vốn lưu động như sau:

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn – nợ ngắn hạn 

Vòng quay vốn lưu động là gì? Công thức và cách tính như thế nào?
3.5 (70%) 8 vote[s]

Trong đó:

  • Tài sản ngắn hạn chính là tài sản mà doanh nghiệp đó có thể chuyển đổi được thành tiền mặt trong thời gian một năm. Tài sản ngắn hạn này bao gồm tiền mặt và các khoản ngắn hạn khác bao gồm vốn và tài sản.
  • Nợ ngắn hạn: là những khoản nợ mà doanh nghiệp đó cần thanh toán trong thời hạn một năm bao gồm các khoản nợ phải trả và nợ dồn.

Tham khảo: 8 kênh đầu tư tài chính cá nhân hiệu quả

Quản lý vòng quay vốn lưu động

Quản lý tiền mặt

Để quản lý tiền mặt trước hết chúng ta nên xác định số tiền dư có trong tài khản đó là số tiền mặt cho phép dùng đối với doanh nghiệp để đáp ứng các chi phí trong kinh doanh

Quản lý hàng tồn kho

Việc quản lý hàng tồn kho sẽ giúp việc sản xuất và kinh doanh được nhanh chóng và tiện lợi hơn rất nhiều, làm giảm thiểu tình trạng sản xuất tràn lan và giúp gia tăng lượng tiền mặt trong việc huy động và quay vòng vốn.

Quản lý con nợ

Việc quản lý con nợ sẽ giúp việc bù đắp lượng vốn, quản lý và thu hồi vốn con nợ sẽ giúp doanh nghiệp có vốn lưu động lớn hơn, chủ động hơn trong việc đầu tư vốn kinh doanh

Tham khảo: Vay vốn kinh doanh khởi nghiệp không thế chấp

Vòng quay vốn lưu động bao nhiêu là hợp lý

Vốn lưu động đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hoạt động của 1 công ty. Vòng quay vốn lưu động được tính dựa trên 2 yếu tố: Doanh thu thuần và vốn lưu động bình quân trong kỳ

Công thức:  Vòng quay vốn lưu động = Doanh thu thuần/Vốn lưu động bình quân

Như vậy khi vòng quay vốn lưu động càng cao chứng tỏ việc kinh doanh đem lại lợi nhuận, việc sản xuất kinh doanh thuận lợi, thu hồi vốn nhanh. Còn khi vòng quay thấp hay thậm chí âm chứng tỏ việc kinh doanh đang đi xuống, hàng tồn kho nhiều, thu hồi vốn chậm. Như vậy không có con số nào hợp lý cho vòng vốn lưu động, chỉ cần doanh nghiệp quản lý tốt tiền mặt, hàng tồn kho, vấn đề thu nợ là có thể nâng vòng quay vốn lưu động lên cao. Và luôn giữ cho vòng quay vốn lưu động ở số dương tránh để vòng quay xuống số âm.

Với những thông tin trong bài viết Vòng quay vốn lưu đông là gì? Công thức và cách tính như thế nào? sẽ hữu ích trong việc xác định được nguồn vốn lưu động và giúp quản lý tốt hơn về nguồn vốn này trong việc sản xuất và kinh doanh.

 

Vòng quay vốn lưu động là gì? Công thức và cách tính như thế nào?
3.5 (70%) 8 vote[s]