Wednesday, 30 Nov 2022
Doanh nghiệp Giáo Dục

Phó giám đốc – giám đốc tiếng anh là gì? Thuật ngữ tài chính ngân hàng

Khi các bạn có những công việc giao dịch làm ăn lớn hoặc cần kết nối với các lãnh đạo trong giới ngân hàng thì việc kết nối giao lưu với những người có chức vụ trong hệ thống ngân hàng và các tổ chức tài chính là điều tất yếu.

Tuy nhiên, các card visit hiện nay thường sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Anh do cơ chế thị trường ngày càng mở cửa hội nhập quốc tế hơn. Các thuật ngữ tiếng Anh nói về giám đốc và phó giám đốc sẽ được trình bày cụ thể trong bài viết này.

Tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu như một tiếng nói chung, tuy nhiên trong tiếng Anh vẫn có sự khác biệt trong cách dùng từ giữa các quốc gia như Anh và Mỹ. Chính vì vậy mà chức danh được sử dụng theo từng quốc gia cũng có những ý nghĩa hơi khác nhau. Hiểu được một cách chính xác chức danh và vị trí của các đối tác sẽ giúp bạn kết nối một cách phù hợp hơn và đọc vị vai trò của họ một cách chính xác hơn. [content_block id=1504 slug=ads-giua-1]

Bởi vì các chức vụ và cấp bậc của từng nước gia Anh, Mỹ hoặc Nhật khá phức tạp cho nên bài viết sẽ phân chia theo từng quốc gia để trình bày cụ thể hơn cho các bạn dễ hình dung. Ngoài chức vụ giám đốc và phó giám đốc, thì những chức vụ cao hơn và thấp hơn cũng đáng kể đến để các bạn có thể biết được vai trò của giám đốc và phó giám đốc là ở mức độ nào trong hệ thống cấp bậc đó.

Giám đốc trong tiếng Anh – Anh là gì

Trong tiếng Anh được sử dụng trong hệ thống công ty Anh quốc, director là từ được sử dụng cho vị trí giám đốc nhưng đồng thời còn có vai trò trong hội đồng quản trị hoặc cùng là chủ sở hữu công ty. Chính vì vậy mà Hội đồng quản trị có nghĩa là “Board of Directors và managing director, executive director là giám đốc điều hành.

Nhưng cũng ở vị trí giám đốc nhưng được thuê ngoài có nghĩa là vị giám đốc này chỉ có vai trò điều hành và quản lý công ty nhưng không sở hữu bất cứ cổ phẩn nào trong công ty, không nằm trong hội đồng quản trị thì sử dụng từ manager.

Do đó, director general và manager general đều có nghĩa là tổng giám đốc. Nhưng khi bạn thấy chức danh được ghi là director general có nghĩa là vị này có cổ phần trong công ty và nằm trong hội đồng quản trị. Nhưng nếu là manager general thì vị này được thuê từ phía ngoài để vận hành và quản trị công ty.

Đối với chức vụ phó sẽ được thể hiện bởi hai từ trong tiếng anh là “vice” và “deputy”. Tuy nhiên, hoàn toàn có sự khác biệt trong vai trò và quyền hạn cụ thể như sau: [content_block id=1508 slug=ads-giua-2]

– Vice managing director: là phó tổng giám đốc nhưng sẽ có quyền hạn tương đương tổng giám đốc khi vị này vắng mặt.

– Deputy managing director: là phó tổng giám đốc nhưng bị hạn chế về một số quyền hạn và số tiền được phép ký duyệt.

Thứ tự từ cao đến thấp trong hệ thống chức vụ và cấp bậc của các công ty, tổ chức ngân hàng của Anh như sau:

– Chairman: Chủ tịch (hội đồng quản trị)

– Chief Executive Director/ Managing Director: Giám đốc điều hành

– Chief officer/Director: Giám đốc

– Manager: Quản lý

giam-doc-tieng-anh-la-gi
Phó giám đốc – giám đốc tiếng anh là gì? Thuật ngữ tài chính ngân hàng

Giám đốc trong tiếng Anh – Mỹ

Tiếng Anh về hệ thống chức vụ được sử dụng trong hệ thống công ty Mỹ được lưu ý phân chia theo quy mô của công ty, do đó trước khi phân tích chức vụ và vai trò của lãnh đạo thì cần xác định quy mô của công ty đó trước tiên mới đưa ra được nhận định chính xác được.

– Đối với công ty nhỏ:

+ President/ CEO – Chief Executive Officer: giám đốc điều hành.

+ Treasurer/ controller: thủ quỹ phụ trách tài chính.

– Đối với công ty/ tổ chức ngân hàng quy mô trung bình:

+ Chairman of the board: Chủ tịch hội đồng quản trị.

+ President: giám đốc hoặc tổng giám đốc.

+ Chief Financial Officer – CFO: là giám đốc phụ trách tài chính.

Tuy nhiên, đôi khi bạn sẽ thấy chức vụ President and CEO – Chief Executive Officer: có nghĩa là chủ tịch kiêm luôn giám đốc điều hành chung. Khi đó Chairman of the board sẽ chỉ mang tính chất tượng trưng hoặc bị giới hạn về quyền lực. Trong tiếng Anh, President có nhiều nghĩa bao gồm tổng thống, chủ tịch hoặc giám đốc.

– Đối với công ty lớn:

+ Người đóng vai trò và quyền hạn lớn nhất là Chairman and CEO: là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành.

+ Chief Operating Officer – COO: là giám đốc phụ trách nhân sự và hành chính (thường được thuê ngoài).

+ Financial vice president/ Vice president-finance: là phó giám đốc phụ trách tài chính

Các nước khác

Ở nước Úc và Singapore thì Managing Director ngang với CEO là tương đương với Director General/ General Director: là tổng giám đốc ở Việt Nam

Ở nước Philippines thì Managing Director được gọi là President.

Cuối cùng, bài viết đã cung cấp một số thông tin tham khảo trong các chức vụ và cấp bậc trong tiếng Anh – Anh và Anh – Mỹ. Qua đó, bạn có thể hiểu rõ hơn về vị thế và vai trò của lãnh đạo khi đi liên hệ công việc và giao dịch làm ăn với các công ty và tổ chức ngân hàng. Nhờ vậy mà có những phong cách ứng xử phù hợp hơn nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong giao tiếp. Chúc các bạn thành công!