Wednesday, 27 Sep 2023
Thông Tin Ngân Hàng

Ngân hàng bán lẻ là gì? Retail Banking là gì? Có vai trò, nhiệm vụ gì?

Trong những năm qua của giới ngân hàng thì thuật ngữ ngân hàng bán lẻ còn khá xa lạ đối với nhiều người. Vậy ngân hàng bán lẻ là bán cái gì? Có vai trò vài nhiệm vụ như thế nào. Hôm nay thông qua bài viết này của nganhang24h.vn sẽ giúp mọi người hiểu rõ về vấn đề này nhé.

Khái niệm ngân hàng bán lẻ là gì?

Đây được biết đến và được xem là ngân hàng của người tiêu dùng. Đây là việc cung cấp các dịch vụ bởi một ngân hàng với công chúng chứ không phải cho các tập đoàn, các công ty hay các ngân hàng khác. Đối tượng khách hàng trọng tâm của hoạt động này là cá nhân.

Các dịch vụ được coi là bán lẻ như cung cấp tài khoản tiết kiệm, giao dịch thế chấp, cho vay cá nhân, thẻ ghi nợ thẻ tín dụng.

[content_block id=1504 slug=ads-giua-1]

Ngân hàng bán lẻ được phân biệt với ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương mại. Việc liên quan  đến một cá nhân thì nó cũng có thể đề cập đến một bộ phận hoặc một phòng ban của ngân hàng.

Tên tiếng anh của ngân hàng bán lẻ là Retail Banking. Các hoạt động của ngân hàng được chia làm 8 lĩnh vực kinh doanh: tài trợ doanh nghiệp, các hoạt động mua bán, ngân hàng bán lẻ, ngân hàng thương mại, thanh toán, đại lý dịch vụ, quản lý tài sản có và môi giới bán lẻ.

Các dịch  vụ tại ngân hàng bán lẻ

Ngân hàng bán lẻ có các dịch vụ từ các hoạt động chủ yếu sau

Dịch vụ tín dụng bán lẻ

Đây được xem là quan hệ tín dụng giữa cá nhân, hộ gia đình, hay các doanh nghiệp vừa và nhỏ với ngân hàng thương mại. Đây là tính chất chung của quan hệ tín dụng, tròn thời gian nhất định thì quan hệ vay mượn có thể hoàn trả cả vốn lẫn lời. Dịch  vụ tín dụng bán lẻ bao gồm các hoạt động như huy động vốn bán lẻ hay cho vay bán lẻ.

[content_block id=1508 slug=ads-giua-2]

Huy động vốn bán lẻ:  Đây là hoạt động mà các ngân hàng bán lẻ muốn phục vụ cho việc kinh doanh của mình thuận lợi, thì cần huy động nguồn vốn từ các cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  • Việc huy động vốn từ khách hàng cá nhân, các hộ gia đình bằng cách: tiền gửi tiết kiệm dân cư có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm dân cư không có kỳ hạn, tiền gửi thanh toán.
  • Huy động vốn từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ: tiền gửi có kỳ hạn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiền gửi thanh toán hay tài khoản vãn lai của các doanh nghiệp vừa và  nhỏ, tiền gửi phi giao dịch của các ngân hàng vừa và nhỏ.
  • Thông qua các giấy tờ có giá để huy động vốn: phát hành chứng chỉ tiền gửi, phát hành kỳ phiếu, hối phiếu hay trái phiếu
Dịch vụ ngân hàng bán lẻ
ngân hàng bán lẻ huy động vốn từ cá nhân

Cho vay bán lẻ:  Đây là hoạt động cho các cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay trực tiếp. Căn cứ vào các khoản sau mới có thể vay

  • Các đối tượng cấp tín dụng: cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Mục đích cấp tín dụng: cho vay phục vụ các hoạt động kinh doanh công thương nghiệp, cho vay mua bất động sản, cho vay tiêu dùng cá nhân, các hoạt động thuê mua, cho vay mở rộng sản xuất nông nghiệp, cho vay kinh doanh xuất khẩu
  • Thời hạn cấp tín dụng: đối với tín dụng ngắn hạn tối đa là 12 tháng, tín dụng trung hạn thời gian là 12 – 60 tháng, tín dung dài hạn có thời hạn trên 60 tháng
  • Mức độ tín nhiệm từ khách hàng: cho vay không cần thế chấp hoặc bảo lãnh, cho vay có thế chấp hoặc có bảo lãnh.
  • Phương thức cho vay: cho vay theo món vay, cho vay theo hạn mức thấu chi, cho vay qua thẻ tin dụng, cho vay theo hạn mức tín dụng.
  • Phương thức trả nợ vay: cho vay trả nợ một lần khi đáo hạn, tín dụng dựa trên chiết khấu giấy tờ có giá, tín dụng chứng từ, tín dụng thuê mua.

Dịch vụ thanh toán

Thanh toán trong nước: Thanh toán thông qua ủy nhiệm chi, thanh toán thông qua ủy nhiệm ghi nợ, phát hành và thanh toán séc trong nước.

Thanh toán quốc tế: dịch vụ chuyển tiền xuất khẩu nhập khẩu, thu tín dụng xuất khẩu nhập khẩu, nhờ thu xuất khẩu nhập khẩu.

Thanh toán qua thẻ thanh toán: Thanh toán qua thẻ ATM, thanh toán qua Pre- paid card, thanh toán qua credit card, thanh toán qua Debit card

Thanh toán qua các ngân hàng điên tử: thanh toán qua ebanking, mobile banking, SMS banking, phone banking, thanh toán qua lương tự động

Thanh toán qua internet banking
Dịch vụ thanh toán qua internet banking

Dịch vụ ngân hàng hiện đại

Thông qua dịch vụ này thì cá giao dịch đều thực hiện trên wesite, trên điện thoại thông minh, qua tin nhắn điện thoại, hay qua điện thoại cố định

Các dịch vụ khác

Các dịch vụ khác bao gồm dịch vụ cho thuê tài chính, cho thuê các thiết bị máy móc, phương tiện vận chuyển…

Dịch vụ khi doanh nghiệp bán sản phẩm cho ngân hàng nhưng sẽ bao thanh toán với mức chiết khấu nào đó

Ngoài ra còn có dịch vụ cất giữ tài sản

Ngân hàng bán lẻ có vai trò và nhiệm vụ gì?

Mỗi ngân hàng nào mở ra đều có vai trò và nhiệm vụ cụ thể, sau đây là thông tin về vài trò cũng như nhiệm vụ của ngân hàng bán lẻ

Vai trò của ngân hàng bán lẻ

Ngân hàng bán lẻ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội, đối với ngân hàng, đối với khách hàng dân cư ra sao mới mọi người tham khảo dưới đây nhé.

Đối với sự phát triển của xã hội

Hoạt động bán lẻ ngày càng cung cấp các dịch vụ tiện ích, thuận tiện cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phục vụ đầu tư phát triển kinh tế, khi trong điều kiện thị trường chứng khoán chưa phát triển.

Ngân hàng bán lẻ có dịch vụ huy động vốn từ các nhà đầu tư, tạo nên nguồn vốn lơn hơn thuận tiện khá nhiều cho việc phát triển xa hội

Hoạt động bán lẻ của ngân hàng bán lẻ thu được nguồn ngoại tệ lớn, góp phần tăng nguồn dự trữ ngoại tệ quốc gia, cải thiện kinh tế trong nước, góp phần phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đối với ngân hàng thương mại

Mang lại cho ngân hàng thương mại một hướng cải cách mới, đầy tiềm năng, thúc đẩy cạnh tranh  vì mục tiêu lợi nhuận của ngân hàng.

Nếu hoạt động ngân hàng bán lẻ phát triển thì sẽ thu hút được nhiều khách hàng, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế

Hoạt động ngân hàng bán lẻ phát triển thì tạo điều kiện cho ngân hàng tăng doanh thu và lợi nhuận. Mặc khác giúp cho việc rủi ro từ ngân hàng được phân tán.

Hoạt động bán lẻ của ngân hàng phát triển mang lại sự an toàn, tiết kiệm, thuận tiện và nhanh chóng cho khách hàng trong quá trình sử dụng thu nhập của dân cư.

Hoạt động bán lẻ giúp các cá nhân hộ gia đình có nguồn vốn với lãi suất hợp lý, giúp cải thiện đồi sống, đầu tư sản xuất kinh doanh thông qua vốn vay của ngân hàng

Nhiệm vụ của ngân hàng bán lẻ

Khối ngân hàng bán lẻ có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng cơ cấu, chính sách các văn bản chế độ phát triển ngân hàng. Trực tiếp triển khai các dịch vụ của ngân hàng với các khách hàng bán lẻ

Hi vọng những thông tin trên về ngân hàng bán lẻ là gì, các dịch vụ từ ngân hàng bán lẻ, hay việc ngân hàng bán lẻ có vai trò và nhiệm vụ gì, giúp mọi người hiểu rõ về nó hơn. Tuy nhiên các bạn còn có những thắc mắc gì về ngân hàng bán lẻ nữa thì hay theo dõi bài viết tiếp của nganhang24h.vn nhé.