Friday, 12 Apr 2024

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Nganhang24h.vn thì bạn phải chấp nhận và đồng ý với các điều kiện điều khoản ràng buộc do Nganhang24h.vn đưa ra. Nếu bạn không đồng ý với chính sách bảo mật và các điều kiện điều khoản của chúng tôi đưa ra hoặc bạn không đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp thì vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng dịch vụ ngay.

2. Truy cập Nganhang24h.vn

Nganhang24h.vn có quyền thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào Nganhang24h.vn cung cấp vào bất kỳ thời gian nào mà không cần báo trước. Khi bạn đã đăng ký thành viên, đăng ký nhận thông tin thì bạn cần yêu cầu cung cấp thông tin đăng ký nhất định.

Bạn phải đồng ý rằng các thông tin mà bạn đăng ký cung cấp cho chúng tôi thông qua Website Nganhang24h.vn được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của chúng tôi. Các thông tin đó phải chính xác và đầy đủ theo yêu cầu để được cập nhật.

Các thông tin của bạn đã đăng ký thì chúng tôi không tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác. Các thông tin hoàn toàn được bảo mật.

Nếu bạn phát hiện user và pass của bạn bị truy cập bởi ai đó thì bạn có quyền yêu cầu hủy truy cập và khôi phục lại ngay lập tức. Bên Nganhang24h.vn có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc các nhận dạng khác đã được lựa chọn bởi bạn hoặc được cung cấp từ Nganhang24h.vn vào bất kỳ thời gian nào theo dạng quyết định của chúng tôi mà không cần thông báo lý do.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Với các điều khoản sử dụng, bạn có thể sử dụng các dịch vụ của Nganhang24h.vn cho cá nhân hoặc các tổ chức tài chính, các ngân hàng. Vì vậy bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, thực hiện công khai, tải về, lưu trữ, tái xuất bản hoặc truyền tải bất kỳ nội dung, tài liệu có sẵn trên Website Nganhang24h.vn

4. Thương hiệu

Khi không có sự cho phép của chúng tôi, bạn không được sử dụng thương hiệu Nganhang24h.vn vào bất kỳ mục đích nào. Các thương hiệu, biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, các thiết kế hoặc khẩu hiệu của bên thứ ba xuất hiện trên Nganhang24h.vn không nhất thiết phải chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của bên thứ ba đó với chúng tôi.

5. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ được sử dụng các dịch vụ của Nganhang24h.vn một cách hợp pháp, đúng mục đích và phải phù hợp với các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Bạn không được quyền sử dụng các dịch vụ của Nganhang24h.vn cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật.

6. Đóng góp của thành viên

Nganhang24h.vn cho phép đóng góp thành viên, chuyên gia với mong muốn được kết nối và chia sẻ. Tất cả các chia sẻ của bạn được chúng tôi tôn trọng và sẽ điều chỉnh sao cho đúng với Nganhang24h.vn hơn.

7. Giám sát và thi hành

Nganhang24h.vn có quyền sửa đổi, điều chỉnh hoặc loại bỏ bất kỳ đóng góp của thành viên nào không đúng với yêu cầu mà chúng tôi đưa ra và chúng tôi có thể chấm dứt ngay lập tức các thành viên cố tình không tuân thủ các điều khoản, điều kiện của Nganhang24h.vn đưa ra.

8. Vi phạm bản quyền

Nganhang24h.vn rất coi trọng nội dung bản quyền. Chúng tôi lấy rất nhiều thông tin, các dữ liệu data từ phía ngân hàng một cách chính xác và đầy đủ nhất. Nếu bạn cảm thấy các thông tin của chúng tôi vi phạm bản quyền thì bạn có thể yêu cầu chúng tôi qua hòm thư điện tử, chúng tôi sẽ đính chính hoặc có thể gỡ bỏ ngay lập tức.

9. Từ chối các bảo đảm

Các trang Web hoặc các tập tin có sẵn để tải về có thể chứa virus hoặc các mã phá hoại khác nên chúng tôi không đảm bảo sẽ không có. Bạn phải chịu trách nhiệm thực hiện đủ thủ tục kiểm tra, chống virus và các tập tin phá hoại thiết bị của bạn nhé.

10. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong mọi trường hợp Nganhang24h.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ cá nhân tổ chức tài chính hay ngân hàng nào bên thứ ba liên quan.

Mọi thông tin thắc bạn vui lòng liên hệ tại đây

Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đọc!