Friday, 12 Apr 2024
Kiến thức chuyên môn

FTP trong ngân hàng là gì? Công thức tính

FTP trong ngân hàng là gì? Công thức tính như thế nào là vấn đề mà hầu hết những khách hàng quan tâm, và giao dịch tại ngân hàng khi thấy thuật ngữ này xuất hiện. Vậy để có thông tin chi tiết thì mọi người cùng tham khảo qua nội dung bài viết sau đây của Ngân hàng 24H

FTP trong ngân hàng là gì?

FTP (Fund Transfer Pricing) là cách ngân hàng quản lý tài chính bằng cách phân chia chi phí và thu nhập cho các bộ phận và hoạt động dựa trên nguồn vốn và rủi ro. Nó định giá sản phẩm và quản lý lợi nhuận của các dịch vụ và sản phẩm trong ngân hàng, đo lường hiệu suất tài chính của từng phần trong hệ thống.

Cơ chế FTP tính toán lãi suất hoặc phí mà các bộ phận trả cho Trung tâm vốn của ngân hàng khi sử dụng nguồn vốn, và tính thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ. Sự chênh lệch giữa chi phí và thu nhập này đánh giá hiệu suất tài chính của từng bộ phận. FTP giúp ngân hàng cân bằng và quản lý tốt nguồn vốn và rủi ro, xác định giá trị của từng bộ phận và tối ưu hóa lợi nhuận.

Vì sao FTP được sử dụng trong ngân hàng?

Cơ chế FTP (Fund Transfer Pricing) hay còn gọi là cơ chế QLVTT (Quản Lý Vốn Từ Trung tâm) được áp dụng trong ngân hàng với những ưu điểm sau đây:

 • Cân bằng tiền gửi và vay: FTP giúp ngân hàng cân đối số tiền gửi liên kết với khoản vay và vốn phải chi trả để thu hút tiền gửi. Điều này bảo vệ tài chính và tăng khả năng quản lý dòng tiền.
 • Phân bổ chi phí: FTP hiệu quả chia sẻ chi phí giữa các bộ phận và hoạt động khác nhau. Nó làm rõ chi phí từ việc huy động và cấp vốn, hỗ trợ quyết định kinh doanh thông minh và tăng tính cạnh tranh.
FTP trong ngân hàng là gì?
 • Đánh giá hiệu suất: FTP đánh giá hiệu suất sản phẩm, dịch vụ và phòng ban. Đo lường lợi nhuận từ huy động và cấp vốn, thúc đẩy cải thiện hiệu suất.
 • Giám sát rủi ro tài chính: FTP giúp ngân hàng giám sát và quản lý rủi ro tài chính. Xác định giá trị rủi ro từ huy động và cấp vốn, hỗ trợ giảm thiểu rủi ro và bảo vệ vốn. Tóm lại, FTP trong ngân hàng cân bằng tài chính, phân bổ chi phí, đánh giá hiệu suất và quản lý rủi ro.

>>> Tin liên quan: Pending trong ngân hàng là gì?

Công thức tính FTP trong ngân hàng

FTP (Funds Transfer Pricing) là một phương pháp trong ngành ngân hàng để tính toán lãi suất nội bộ và phân phối lãi suất giữa các sản phẩm và dịch vụ. Quá trình tính toán FTP giúp ngân hàng quản lý rủi ro lãi suất và ổn định hiệu suất tài chính bằng cách áp dụng lãi suất thị trường vào các hoạt động và dòng tiền của mình.

Dưới đây là một cách thức cơ bản để tính toán FTP trong ngân hàng:

 1. Xác định giá trị cơ sở: Đây là lãi suất thị trường không đổi, thường là lãi suất trái phiếu Chính phủ hoặc thị trường tiền gửi tương đương. Đây là giá trị mà ngân hàng phải trả cho nguồn vốn cơ bản.
 2. Xác định giá trị kỳ hạn: Đây là sự khác biệt giữa lãi suất thị trường cho kỳ hạn cụ thể và lãi suất cơ sở. Nó phản ánh rủi ro thị trường và tính thanh khoản.
 3. Tính toán FTP cho từng sản phẩm hoặc dịch vụ:
  • Xác định lãi suất mà khách hàng trả cho sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.
  • Tính toán lãi suất nội bộ bằng cách cộng lãi suất cơ sở và term premium.
 4. Phân phối lãi suất nội bộ:
  • Tính toán lãi suất nội bộ cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ.
  • Sử dụng lãi suất nội bộ để tính toán lợi nhuận ước tính cho từng loại sản phẩm và dịch vụ.
 5. Đánh giá hiệu suất và rủi ro:
  • So sánh lợi nhuận ước tính với các mục tiêu lợi nhuận của ngân hàng.
  • Theo dõi và phân tích biến động lãi suất thị trường để dự báo tác động lên lợi nhuận.

Thành phần chính của FTP trong ngân hàng

Cơ chế FTP trong ngân hàng bao gồm các thành phần chính sau đây

 1. Quyết định về lãi suất: Xác định mức lãi suất trả cho tiền gửi và từ lãi suất cho vay để đảm bảo cân đối giữa lợi nhuận từ vay và chi phí từ gửi.
 2. Phân phối lợi nhuận: Gán lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cho các đơn vị, chi nhánh, và cá nhân liên quan dựa trên đóng góp của họ vào tổng lợi nhuận.
 3. Quản lý rủi ro: Đánh giá tỷ lệ rủi ro từ vay và gửi để đảm bảo sự an toàn tài chính và khả năng tiếp tục hoạt động của ngân hàng.
 4. Thúc đẩy sản phẩm mới: Khuyến khích sáng tạo và phát triển sản phẩm và dịch vụ mới bằng cách cung cấp động lực qua việc xác định giá vốn và phân phối lợi nhuận công bằng.

FTP có nhiêm vụ gì trong ngân hàng

Cơ chế FTP trong ngân hàng là việc phân bổ chi phí và thu nhập giữa các phòng ban và hoạt động. Nó giúp định giá sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng và cân bằng tiền gửi, khoản vay. Cơ chế này giúp tính toán và quản lý nguồn vốn hiệu quả, đảm bảo lợi ích và trách nhiệm phù hợp cho mỗi phần tử trong tạo ra lợi nhuận.

Bằng cách tính toán chi phí vốn và lợi nhuận từ khoản vay, tiền gửi, cơ chế FTP phân bổ tỷ lệ phục vụ và thu hút cho từng phòng ban, giúp quản lý và định giá dịch vụ tài chính một cách công bằng và hợp lý. Điều này tạo nên sự cân bằng và hài hòa trong quản lý tài chính của ngân hàng.

>>> Tham khảo thêm: NPL trong ngân hàng là gì?

Cách áp dụng FTP trong ngân hàng

Cơ chế FTP (Funds Transfer Pricing) là cách ngân hàng quản lý tài chính bằng cách chia sẻ chi phí và thu nhập giữa các phòng ban và hoạt động. Đây là cách ngân hàng định giá các sản phẩm tài chính như khoản vay và tiền gửi và có thể áp dụng ở cấp tổ chức và cơ sở.

Cách thực hiện cơ chế FTP trong ngân hàng gồm các bước chính:

 • Ngân hàng xác định tài sản và nguồn vốn mình sở hữu, bao gồm khoản vay, đầu tư và tiền gửi từ khách hàng hoặc phát hành trái phiếu.
 • Ngân hàng xác định giá trị các sản phẩm tài chính dựa trên yếu tố như lãi suất thị trường, rủi ro và yêu cầu vốn. Sử dụng mô hình tính toán và thuật toán, giá trị của khoản vay và tiền gửi được tính toán và áp dụng vào cơ chế FTP.
 • Cơ chế FTP được dùng để chia sẻ chi phí và thu nhập giữa các phòng ban và hoạt động khác nhau. Các chi phí như vốn, tín dụng, quản lý và thu nhập được tính toán và phân bổ dựa trên giá trị sản phẩm tài chính.
 • Sau khi áp dụng cơ chế FTP, ngân hàng đánh giá hiệu quả và điều chỉnh cần thiết. Từ dữ liệu thu thập được, ngân hàng đánh giá sự phát triển của sản phẩm tài chính và hiệu suất các bộ phận trong tổ chức.

Áp dụng FTP trong ngân hàng có ảnh hưởng đến giá không?

Cơ chế FTP trong ngân hàng ảnh hưởng đến giá sản phẩm như sau:

 1. Cân nhắc và phân bổ vốn từ trung tâm đến chi nhánh để đảm bảo đủ vốn cho gửi tiền và vay nợ.
 2. Xác định chi phí và thu nhập từ hoạt động tài chính để tính giá sản phẩm và dịch vụ.
 3. Quản lý lợi nhuận bằng cách phân bổ chi phí và thu nhập cho từng phòng ban, đo lường hiệu suất và liên kết với giá cả sản phẩm.

Tóm lại, cơ chế FTP giúp ngân hàng quản lý vốn, tính toán giá sản phẩm, đo lường hiệu suất và tối ưu hóa lợi nhuận.

Xem thêm: CMB trong ngân hàng là gì?

Có nên sử dụng FTP trong ngân hàng không?

Sau đây là những đánh giá về ưu và hạn chế khi sử dụng FTP trong ngân hàng. Qua đó giúp mọi người có thể nhận định việc có nên áp dụng FTP trong ngân hàng không

Ưu điểm khi áp dụng FTP trong ngân hàng

Cơ chế FTP (Funds Transfer Pricing) trong quản lý ngân hàng mang lại các lợi ích quan trọng sau:

 • FTP giúp ngân hàng phân bổ chi phí và thu nhập một cách công bằng giữa các phòng ban và hoạt động. Điều này hỗ trợ đánh giá hiệu suất từng phần trong ngân hàng, góp phần định rõ quyết định quản lý tài chính.
 • FTP giúp ngân hàng tự nhiên cân đối tỷ lệ giữa tiền gửi và khoản vay, tạo sự ổn định tài chính. Điều này giúp tận dụng tốt nguồn vốn và hạn chế rủi ro tài chính.
 • FTP giúp ngân hàng hiểu rõ nguồn thu từ các dịch vụ, sản phẩm và giao dịch khác nhau. Điều này cải thiện hoạt động kinh doanh, tăng doanh số và lợi nhuận.
 • FTP giúp ngân hàng xác định giá hợp lý cho sản phẩm và dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh và thu hút khách hàng mới.
 • FTP giúp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn, nâng cao hiệu suất tài chính và cắt giảm nguồn lực không cần thiết.
Có nên sử dụng FTP trong ngân hàng không?

Hạn chế khi sử dụng FTP trong ngân hàng

Áp dụng cơ chế FTP trong ngân hàng đối diện với những thách thức sau:

 1. Thu thập và xử lý dữ liệu từ nhiều phòng ban và hoạt động để tính toán cơ chế FTP đòi hỏi hệ thống quản lý dữ liệu chính xác và hiệu quả.
 2. Để phân bổ chi phí và thu nhập một cách minh bạch, ngân hàng cần đặt mục tiêu và chỉ tiêu rõ ràng, tránh sai sót và không công bằng.
 3. Đo lường và kiểm soát rủi ro liên quan đến phân bổ cần hệ thống quản trị rủi ro để cân nhắc giữa mục tiêu thu nhập và rủi ro.
 4. Cơ chế FTP dựa vào thông tin thị trường và tài chính ngoại vi, cần kiểm soát để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.
 5. Áp dụng FTP đòi hỏi đầu tư ban đầu lớn và duy trì hệ thống để đáp ứng yêu cầu và thay đổi của ngân hàng.

Tóm lại, qua những thông tin trên sẽ có những ưu điểm và hạn chế khi app dụng FTP trong ngân hàng. Vì vậy mọi người cần cân nhắc trước khi áp dụng cơ chế FTP trong ngân hàng, để qua đó đem lại lợi ích tốt nhất

Trên đây là thông tin chia sẻ về FTP trong ngân hàng là gì? Và những vấn đề liên quan mà Ngân hàng 24h đã tổng hợp và chia sẻ. Hy vọng mọi người đã có cho mình kiến thức hữu ích về vấn đề trên.