Saturday, 24 Feb 2024
Thẻ ATM Thông Tin Ngân Hàng

Số tiền phong tỏa BIDV là gì? Tài khoản phong tỏa? Phong tỏa thẻ tín dụng

Số tiền phong tỏa BIDV là tiền của khách hàng nhưng không được phép sử dụng để thanh toán hay giao dịch. Ngân hàng BIDV có thể thực hiện phong tỏa tài khoản theo yêu cầu của chủ tài khoản hoặc các cấp thẩm quyền. Để tìm hiểu mục đích của số tiền phong tỏa BIDV, mọi người hãy cùng theo dõi những chia sẻ dưới đây của Ngân Hàng 24H.

Số tiền phong tỏa BIDV là gì?

Số tiền phong tỏa BIDV là số dư trong tài khoản BIDV của khách hàng. Tuy nhiên số tiền này đã bị đóng băng, bị khóa và không được phép sử dụng để thực hiện các giao dịch chuyển tiền, rút tiền hay thanh toán được.

Ngân hàng BIDV thực hiện phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư có trong tài khoản BIDV của khách hàng. Việc phong tỏa tài khoản BIDV được ngân hàng thực hiện theo yêu cầu của chủ tài khoản hoặc các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp phát hiện tài khoản có dấu hiệu vi phạm, không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản vay, nộp phí giao dịch,…

Nếu tài khoản BIDV bị phong tỏa theo quy định của cơ quan thẩm quyền, ngân hàng BIDV sẽ gọi điện hoặc gửi thông báo dạng văn bản đến khách hàng. Trong thông báo nêu rõ nguyên nhân và cho biết số tiền bị phong tỏa BIDV là bao nhiêu. Qua đó, khách hàng có thể biết được nguyên nhân tài khoản BIDV bị phong tỏa và biết cách mở phong tỏa.

Số tiền phong tỏa trong thẻ tín dụng BIDV là gì?

Số tiền phong tỏa trong thẻ tín dụng BIDV là hạn mức tín dụng mà ngân hàng cấp cho khách hàng. Tuy nhiên, hạn mức tín dụng này đã bị đóng băng 1 phần hoặc toàn bộ nên mọi người không thể sử dụng để thực hiện các giao dịch rút tiền hay thanh toán được.

Số tiền phong tỏa BIDV là gì?
Số tiền phong tỏa BIDV là gì?

Thực tế, ngân hàng BIDV có thể tiến hành phong tỏa số tiền trong thẻ tín dụng tạm thời trong vòng 7 – 30 ngày. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp ngân hàng BIDV sẽ tiến hành phong tỏa số tiền trong thẻ tín dụng vĩnh viễn. Về thời gian phong tỏa thì ngân hàng BIDV sẽ có thông báo cụ thể để mọi người nắm rõ.

Số tiền phong tỏa BIDV có phải số dư khả dụng không?

Rất nhiều người nhầm lẫn giữa số tiền phong tỏa BIDV với số dư khả dụng BIDV. Tuy nhiên, đây là hai khoản tiền khác nhau hoàn toàn, cụ thể như sau:

+ Số tiền phong tỏa BIDV là số tiền bị khóa và không thể sử dụng được. Cho đến khi mở phong tỏa BIDV thành công, mọi người mới được phép sử dụng số tiền này để thực hiện các giao dịch qua tài khoản ngân hàng

+ Số dư khả dụng BIDV là số tiền mà mọi người có thể sử dụng để thực hiện các giao dịch qua tài khoản ngân hàng như chuyển tiền, rút tiền, thanh toán hóa đơn,…. Đây là số tiền có thể chi tiêu sau khi đã trừ đi số dư tối thiểu và số tiền bị phong tỏa.

Ví dụ:

+ Số dư thực tế trong tài khoản BIDV: 50.000.000 đồng

+ Số dư tối thiểu cần duy trì: 50.000 đồng

+ Số tiền bị phong tỏa: 20.000.000 đồng

=> Số dư khả dụng = 50.000.000 – 50.000 – 20.000.000 = 29.950.000 đồng

Như vậy, số tiền thực tế mà mọi người có thể sử dụng trên tài khoản BIDV không phải là 50.000.000 đồng mà là 29.950.000 đồng.

Tại sao ngân hàng BIDV phong tỏa tài khoản?

Có rất nhiều nguyên nhân ngân hàng BIDV phong tỏa tài khoản như:

Ngân hàng BIDV phát hiện giao dịch chuyển khoản có sai sót

Theo quy định, trong trường hợp ngân hàng BIDV phát hiện giao dịch chuyển khoản có nhầm lẫn, sai sót thì ngân hàng sẽ tiến hành phong tỏa tài khoản. Cụ thể, khi có người khác chuyển tiền nhầm vào tài khoản BIDV, ngân hàng BIDV sẽ tiến hành ghi Có trên tài khoản.

Tại sao ngân hàng BIDV phong tỏa tài khoản?
Tại sao ngân hàng BIDV phong tỏa tài khoản?

Khi ngân hàng chuyển tiền đã phát hiện giao dịch chuyển khoản có sai sót, đồng thời liên hệ để yêu cầu hoàn lại tiền thì ngân hàng BIDV sẽ đánh dấu giao dịch ghi Có trên tài khoản của khách hàng có sự nhầm lẫn.

Trong trường hợp này, ngân hàng BIDV sẽ tiến hành phong tỏa tài khoản của khách hàng trước để tránh trường hợp người nhận rút hết tiền trong tài khoản. Sau đó ngân hàng sẽ liên hệ đến người nhận nhầm để yêu cầu hoàn trả lại số tiền mà ngân hàng khác đã chuyển nhầm.

Cơ quan thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản

Ngân hàng BIDV cũng sẽ tiến hành phong tỏa tài khoản BIDV của mọi người nếu nhận được văn bản yêu cầu từ các cơ quan thẩm quyền. Cụ thể, cơ quan thẩm quyền sẽ yêu cầu phong tỏa tài khoản BIDV của mọi người trong các trường hợp sau:

+ Chủ tài khoản BIDV sử dụng tài khoản để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác

+ Chủ tài khoản BIDV vi phạm hành chính nhưng không nộp phạt

+ Chủ tài khoản BIDV bị tịch thu tài sản

+ Chủ tài khoản BIDV vi phạm nhưng không đồng ý bồi thường thiệt hại

Khi nhận được văn bản yêu cầu phong tỏa tài khoản BIDV từ các cơ quan thẩm quyền, ngân hàng BIDV không có quyền từ chối. Thay vào đó, ngân hàng cần tiến hành phong tỏa tài khoản ngay lập tức.

Không thanh toán dư nợ thẻ tín dụng

Không thanh toán dư nợ thẻ tín dụng là nguyên nhân ngân hàng BIDV thực hiện phong tỏa thẻ tín dụng. Nếu đến hạn thanh toán dư nợ thẻ tín dụng theo quy định nhưng chủ thẻ không tự giác thanh toán, ngân hàng BIDV sẽ tiến hành phong tỏa số dư có trong tài khoản thẻ tín dụng, đồng thời khóa thẻ tạm thời.

Ngân hàng BIDV phong tỏa tiền trong tài khoản
Ngân hàng BIDV phong tỏa tiền trong tài khoản

Trong trường hợp này, thẻ tín dụng BIDV đã bị vô hiệu hóa. Mọi người không thể sử dụng số dư có trong tài khoản thẻ tín dụng BIDV để thực hiện giao dịch thanh toán hay rút tiền được. Đồng thời cũng không thể mua trả góp bằng thẻ tín dụng BIDV được. Để tiếp tục sử dụng thẻ tín dụng BIDV, mọi người cần hoàn thành nghĩa vụ nợ để mở phong tỏa trên tài khoản.

Tài khoản BIDV không đủ tiền để thanh toán các khoản phí

Trong trường hợp số dư trong tài khoản BIDV không đủ tiền để thanh toán các khoản phí giao dịch, phí quản lý, phí duy trì và phí thường niên BIDV,…, ngân hàng BIDV có quyền phong tỏa tài khoản.

Cho đến khi mọi người nộp thêm tiền vào tài khoản BIDV và số dư trong tài khoản đủ sử dụng để thanh toán phí quản lý và cung ứng dịch vụ, ngân hàng mới tiến hành mở phong tỏa.

Chủ tài khoản yêu cầu phong tỏa tài khoản BIDV

Ngân hàng BIDV cũng tiến hành phong tỏa tài khoản theo yêu cầu của chủ tài khoản. Yêu cầu phong tỏa tài khoản BIDV được áp dụng cho những chủ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng.

Cụ thể, khi phát hiện tài khoản ngân hàng BIDV đã bị hack, chủ tài khoản có quyền gửi yêu cầu phong tỏa bằng văn bản đến ngân hàng. Việc gửi yêu cầu phong tỏa trong trường hợp này giúp tránh rủi ro bị kẻ gian rút hết tiền trong tài khoản tiết kiệm. Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu của chủ tài khoản, ngân hàng BIDV sẽ tiến hành phong tỏa ngay lập tức.

Ngoài số tiền phong tỏa BIDV, để tìm hiểu thêm quy định của ngân hàng BIDV về việc sử dụng tài khoản, trường hợp nào ngân hàng BIDV tự động khóa tài khoản,…, mọi người có thể xem tại Ngân Hàng 24H.

Phong tỏa tài khoản BIDV có sao không?

Khi tài khoản ngân hàng BIDV bị phong tỏa, mọi người sẽ không thể sử dụng số tiền phong tỏa BIDV để thực hiện các giao dịch được. Còn đối với thẻ tín dụng, nếu số dư tài khoản thẻ tín dụng bị phong tỏa thì mọi người cũng không thể sử dụng thẻ để thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến, thanh toán tại máy POS hay rút tiền.

Phong tỏa tài khoản BIDV có sao không?
Phong tỏa tài khoản BIDV có sao không?

Trong trường hợp này, ngân hàng BIDV cũng sẽ gửi thông báo nêu rõ nguyên nhân tài khoản BIDV bị phong tỏa. Qua đó, mọi người sẽ biết được tại sao tài khoản BIDV của mình bị phong tỏa và biết cách mở phong tỏa nhanh chóng nhất.

Phong tỏa tài khoản BIDV có nhận tiền chuyển khoản được không?

Phong tỏa tài khoản BIDV cơ bản chỉ đóng băng 1 phần hoặc toàn bộ số tiền có trong tài khoản BIDV của khách hàng. Còn tài khoản BIDV vẫn hoạt động. Nếu tài khoản BIDV không bị khóa thì mọi người hoàn toàn có thể nhận tiền chuyển khoản từ người khác bình thường.

Phong tỏa tài khoản BIDV có mất tiền không?

Nhiều khách hàng lo lắng về việc số tiền phong tỏa BIDV sẽ bị mất. Thực tế, khi thực hiện phong tỏa 1 phần hoặc toàn bộ số tiền trong tài khoản BIDV, ngân hàng sẽ tiến hành quản lý và kiểm soát chặt chẽ số tiền đó.

Số tiền phong tỏa BIDV không bị mất. Thay vào đó, ngân hàng sẽ tiến hành bảo toàn cho đến khi khách hàng thực hiện mở phong tỏa hoặc hết thời hạn phong tỏa theo văn bản đề nghị.

Sau khi mở phong tỏa tài khoản BIDV, số tiền này sẽ được chuyển thành số dư khả dụng. Và tất nhiên, mọi người có thể sử dụng số tiền này để thực hiện các giao dịch qua tài khoản ngân hàng.

Số tiền phong tỏa BIDV có được hưởng lãi suất không?

Theo quy định của ngân hàng BIDV nói riêng và các ngân hàng Việt Nam nói chung, số tiền phong tỏa BIDV vẫn được hưởng lãi suất như số tiền không bị phong tỏa. Điều này đồng nghĩa với việc nếu tài khoản BIDV bị đóng băng, mọi người vẫn nhận được tiền lãi như bình thường.

Thời hạn phong tỏa tài khoản ngân hàng BIDV

Thời hạn phong tỏa tài khoản ngân hàng BIDV không cố định mà tùy vào yêu cầu của cơ quan thẩm quyền, ngân hàng BIDV và yêu cầu của chủ tài khoản. Cụ thể như sau:

Thời hạn phong tỏa tài khoản BIDV
Thời hạn phong tỏa tài khoản ngân hàng BIDV

+ Tài khoản BIDV bị phong tỏa bởi cơ quan thẩm quyền: Tài khoản BIDV được mở phong tỏa khi có yêu cầu chấm dứt phong tỏa từ cơ quan thẩm quyền

+ Tài khoản BIDV bị phong tỏa theo yêu cầu của chủ tài khoản: Được mở phong tỏa khi hết thời hạn phong tỏa theo thỏa thuận giữa ngân hàng BIDV và chủ tài khoản

+ Tài khoản BIDV bị phong tỏa do có sai sót trong giao dịch chuyển và nhận tiền: Sau khi xử lý sai sót xong thì tài khoản BIDV được mở phong tỏa.

Cách mở phong tỏa tài khoản BIDV

Thực tế thì mọi người không được tự ý mở phong tỏa tài khoản BIDV. Thay vào đó, cần đợi đến hết thời hạn phong tỏa theo quy định. Hoặc đợi đến khi nhận được yêu cầu kết thúc phong tỏa từ cơ quan thẩm quyền.

Để tránh bị phong tỏa tài khoản BIDV, mọi người cần lưu ý các vấn đề sau:

+ Sử dụng tài khoản BIDV hợp lý, đúng với điều khoản và điều kiện của ngân hàng BIDV. Không sử dụng tài khoản BIDV để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật

+ Thanh toán dư nợ thẻ tín dụng BIDV đúng hạn theo thỏa thuận

+ Duy trì số dư trong tài khoản BIDV đủ để thanh toán phí duy trì dịch vụ hàng tháng

Trên đây là các thông tin liên quan trả lời cho câu hỏi số tiền phong tỏa BIDV là gì? Hi vọng với những thông tin mà Ngân Hàng 24H vừa chia sẻ, mọi người sẽ biết được nguyên nhân tài khoản BIDV bị phong tỏa và thời hạn phong tỏa tài khoản theo quy định.